Radewijk.eu

Comité Roke 2020

In 2000 is er een groot buurtfeest georganiseerd. Na een oproep in de Roker Proat om opnieuw zo'n feest te organiseren is er een nieuw comité gevormd voor een feest in 2010. Dit feest was een groot succes. Daarom is besloten om elke 5 jaar zo'n buurtfeest te organiseren.

De comité-leden komen zo'n vier keer per jaar bij elkaar om de de zaken door te spreken en nieuwe ideeën op te doen.

Het is de bedoeling een feest te houden dat voor iedereen toegankelijk is. Er wordt geprobeerd een programma te maken dat voor elke leeftijd iets te bieden heeft.

Het grootste probleem is: hoe krijg je zoiets financieel rond. Er worden daarom verschillende acties gehouden om het geld bij elkaar te brengen.

Als er ideeën zijn voor het feest, laat het ons dan weten. De comité-leden:
Elly Gort – voorzitter
Guus Schepers - penningmeester
Trudy Kloosterman
Wim Grendelman
Henk Eggengoor
Henk Kremer
Geke Kelder
Jolanda Spijkers
Jenieke Broekroelofs
Jentila Guichelaar
Arjan Klokkert
Herbert Oldehinkel